1395-10-28

آقای مدیر

آقای مدیر: سیره مدیریتی شهید حاج‌حسین خرازی برگرفته از خاطرات همرزمان شهید مؤلف: محمد بلندیان ناشر: دارخوین زبان: فارسی

1395-10-14

خشت و خیال

عنوان اصلی: شرح معماری اسلامی ایران نویسنده: کامبیز نوایی

1395-10-05

چگونه نگاه کنیم

عنوان اصلی: HOW TOUSE YOUR EYES نویسنده: جیمز الکینز مترجم: نصرالله زنگویی موضوع: بینایی- دقت- آموزش دیداری

1395-09-21

مقدمه بر تئاتر

عنوان اصلی: INTRODUCTION TO THEATre نویسنده: اورلی هولتن مترجم: محبوبۀ مهاجر موضوع: نمایش- نمایشنامه

1395-09-16

خدا و فیزیک مدرن

عنوان اصلی: God and the New Physics نویسنده: پل دیویس مترجم: علی اندیشه موضوع: فیزیک- جنبه های مذهبی- مسیحیت

1395-08-25

فن تدوین فیلم

نوان اصلی: The Technique of Film Editing نویسنده: کارل رایتس مترجم: وازریک درساهاکیان موضوع: تکنولوژی، تدوین در سینما

1395-08-10

رنگ در عکاسی

عنوان اصلی: La Couleur en Photographie نویسنده: هارالد مانته مترجم: پیروز سیار موضوع: عکاسی رنگی- عکاسی هنری

1395-08-01

دختران آفتاب

عنوان اصلی: Daughters of the Sun نویسنده: امیرحسین بانکی موضوع: داستان های فارسی

1395-07-12

اصول خبرنویسی

عنوان اصلی: NEWS WRITING PRINCIPLES نویسنده: اکبر نصراللهی موضوع: خبرنگاران و خبرنگاری- اخبار

1395-06-28

ترکیب‌بندی در عکاسی

عنوان اصلی: The Composition in Photography نویسنده: هارالد مانته مترجم: پیروز سیار موضوع: تکنولوژی، عکاسی، کمپوزیسیون

1395-06-15

مبادی سواد بصری

عنوان اصلی: A Primer of Visual Literacy نویسنده: دونیس اِ داندیس مترجم: مسعود سپهر موضوع: هنر- فن- نقاشی- کمپوزیسیون- ادراک بصری

1395-02-12

چگونه فیلم نامه بنویسیم :سه جلدی

موضوع: فیلم نامه نویسی نویسنده : سید فیلد مترجم : مسعود مدنی ناشر: تابان خرد چاپ: ۱۳۹۴