آدرس سروش مركزي : تهران - خيابان وليعصر ( عج ) - مقابل پارك ملت - نبش كوچه صداقت (انصاری ) - برج ملت - طبقه اول

كدپستي 19677 ، صندوق پستي 19395/4747

سید محمود رضا حسینی( مدير عامل و رئیس هيئت مديره )

دفتر مركزي سروش ( 22058072-22058073-22040431) - نمابر (22056487)

روابط عمومي شركت سروش (22054602)

نمايشگاه و فروشگاه مركزي تجهيزات حرفه اي صوتي و تصويري (22044650)

فروشگاه مركزي آثار ديداري و شنيداري سروش (22043064)

واحد بازرگاني ، فنی و توسعه شركت سروش (22043560)

واحد توليد آثار صوتي شركت سروش ( 22051782-22051525 )

واحد امور تبلیغات و تولید (22015422 - 22015410) نمابر (22050130)

مركز آموزش شركت سروش (44489319) امور دانشجویی و فرهنگی (44489310) امور مالی (44489315)

مركز سروش سيما : ارائه دهنده برنامه هاي شبكه هاي اول ، دوم ، سوم ، چهارم ، پنجم و آموزش سيماي جمهوري اسلامي ايران تلفن : 24960